Közbeszerzési tapasztalat a DMS One-nál

Cégünknél dedikált kollégák foglalkoznak a közbeszerzési projektekkel.

2005-ben nyertük az első közbeszerzést az egyik legnagyobb hazai minisztériumi háttérintézménynél, így lassan már 15 éves tapasztalattal rendelkezünk ebben a speciális beszerzési eljárásban. Számos közbeszerzési eljárásban indultunk és végül pályáztunk sikeresen az elmúlt évek során.

Közbeszerzés esetén egy sor olyan feltételnek kell megfelelnie az ajánlattevő cégnek, amelyet egy normál beszerzési eljárás nem követel meg. Az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg az ajánlattételhez megkövetelt gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek előírásával. Ezek eljárási típusonként változhatnak és gyakran szigorú feltételeket támasztanak a szállítókkal szemben.

A feltételek vonatkozhatnak:

  • a szállító cég árbevételére, például meghatározható a közbeszerzés tárgyával azonos területből származó árbevétel minimum összege,
  • az ajánlattevő részéről a közbeszerzés tárgyát érintő projektben dolgozó munkavállalók szakmai, IT kompetenciáira,
  • a referenciák mennyiségére vagy mértékére.

Miért a DMS One?

  1. Kiterjedt referenciaállományunknak, valamint jelentős iratkezelési és IT szakmai kompetenciával rendelkező szakember gárdánknak köszönhetően meg tudunk felelni a közbeszerzések során meghatározott szigorú műszaki és szakmai, valamint gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek,
  2. Az elmúlt 15 évnek köszönhetően minden típusú eljárásfajtában van már tapasztalatunk,
  3. Házon belül két, közbeszerzési referensként vizsgázott, kifejezetten közbeszerzésekre specializálódott munkatársunk segíti szakértelmével a projektek sikerességét,
  4. Közbeszerzésekre szakosodott ügyvédünk és tanácsadónk több éve támogatják külső szakértőként közbeszerzési eljárásainkat,
  5. 2018. április 15-től a DMS One is csatlakozott az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerhez, így szállítóként a követelményeknek megfelelően bonyolítjuk az eljárásokat. EKR azonosítónk: EKRSZ_80395157

A közbeszerzési törvényről

A közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat, valamint a koncessziós beszerzési eljárásokat, és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait.

A törvény a közbeszerzési eljárás négy alapvető fajtáját különbözteti meg: a nyílt eljárást, a meghívásos eljárást, a tárgyalásos eljárást (ezen belül a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást), valamint a versenypárbeszédet.

A közbeszerzési törvény kettős közbeszerzési értékhatárrendszert és ehhez kapcsolódóan két eljárási rendet különböztet meg: az uniós eljárásrendet, az uniós közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre, és a nemzeti eljárásrendet, a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a nemzeti értékhatárokat minden évben a központi költségvetésről szóló törvény rögzíti. Az éppen érvényben lévő uniós és nemzeti értékhatárt a Közbeszerzési Hatóság a weboldalán teszi közzé. A közbeszerzési törvény irányt mutat abban is, hogy a fenti két eljárásrendben milyen eljárási fajtákat lehet alkalmazni.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében 2018. április 15-től közbeszerzést kizárólag az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) lehet bonyolítani. Az ajánlattevők (szállítók) és az ajánlatkérők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikációnak elektronikus úton, az EKR-ben kell történnie.

A Központosított Közbeszerzési Rendszerről

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó intézmények a kiemelt termékekre vonatkozó beszerzéseik megvalósítása során a Kr. előírásai szerint kötelesek eljárni.

A központosított közbeszerzés lényege, hogy az ajánlatkérők egy központi szervezeten keresztül, ezen szervezet által bonyolított közbeszerzései eljárásban, központosítottan szereznek be bizonyos termékeket és szolgáltatásokat. A központi beszerző szervezet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, aki tehát több intézmény közbeszerzéseit fogja össze és bonyolítja le. A központosított közbeszerzési eljárás csak bizonyos szervezetek és bizonyos termékek, szolgáltatások esetén alkalmazhatók. Kiemelt termékkör tárgyban saját hatáskörben beszerzést az intézmény kizárólag a Kr. 7.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt esetekben valósíthat meg.

Nem csak iktató program. Komplex iratkezelő rendszer.

Iratkezelő szoftverünk amellett, hogy precízen támogatja az iratkezelés alapfolyamatát az érkeztetéstől az ügyintézési feladatokon át a levéltárba adásig, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően elsőként valósítottuk meg a különféle e-szolgáltatásokhoz való kapcsolódást is. Szoftverünk kezeli a Hivatali kapunk keresztül érkezett különféle (ePapír, iForm) küldeményeket, automatikusan érkeztet, iktat és akár ügyintézőre szignál, de aláírhat vele AVDH DHSZ segítségével, és tömegesen kiküldheti az e-aláírással ellátott dokumentumokat.

Demót kérek!